MY IKLAN

MY IKLAN

Saturday, January 15, 2011

1 HARI 1 AYAT

"Dialah yang mengetahui segala yang masuk ke dalam bumi dan segala yang keluar darinya, 
segala yang turun dari langit dan segala yang yang naik ke langit. 
Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengampun."

Surah Saba: Ayat 2

No comments: