MY IKLAN

MY IKLAN

Thursday, January 6, 2011

1 HARI 1 AYAT

"Berikanlah kepada saudara dekat, orang miskin dan yang terlantar dalam perjalanan hak mereka yang ada padamu.
Itu sangat baik bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah.
Mereka itulah orang yang berjaya."
 Surah Ar-Ruum: Ayat 38

No comments: